Publicatie SER-advies Krapte in maatschappelijke sectoren

Vandaag publiceerde de SER het tussentijds briefadvies ‘Krapte in de Maatschappelijke Sectoren’ waar het CNV aan heeft meegeschreven.

Het is een breed afgewogen advies dat diverse oplossingen biedt voor de krapte op de arbeidsmarkt. Denk aan het stimuleren van onbenut arbeidspotentieel, een goed salaris, slimmer werken en minder administratieve belasting.

Het CNV herkent weinig in het beeld dat de media nu schetst over het advies, namelijk dat de oplossing is dat mensen in het onderwijs en de zorg meer moeten werken. Dat doet geen recht aan het advies en is ook te kort door de bocht.

Meer uren werken is slechts een deel van de oplossing. Met name in kraptesectoren als zorg en onderwijs werken veel mensen parttime. Een deel van deze mensen is bereid en beschikbaar om meer uren te werken. Dit gebeurt om een aantal redenen niet altijd. Onder andere is het voor mensen financieel niet altijd aantrekkelijk. Het extra inkomen dat ze verdienen wordt zo ver wegbelast, dat er weinig van overblijft. Soms weten werkgever en werknemer niet van elkaar dat meer uren werken mogelijk is. Soms kan men vanwege gebrek aan kinderopvang niet meer uren werken. Meer uren werken is een vrijwillige keuze van mensen en geen verplichting zoals koppen in de media suggereren.

De SER noemt in het briefadvies nog een aantal andere oplossingen voor de korte termijn. De SER adviseert nog vier dingen. Ten eerste, koester werkenden met goed werkgeverschap en goed management. Ten tweede, maak werk van vernieuwing en slimmer werken. Ten derde, verminder de administratieve belasting van mensen. Die slurpt tijd, ademt wantrouwen uit en is niet motiverend voor professionals. Ten vierde, zorg voor een langjarig perspectief in beleid en financiering. Dit geeft de maatschappelijke sectoren de mogelijkheid vooruit te kijken in plaats van steeds te moeten inspelen op nieuwe bezuinigingen en veranderingen.

Het definitieve advies van de SER moet later dit jaar nog komen. Een aantal mogelijke oplossingen die nu nog niet in het briefadvies zijn opgenomen, worden nog besproken. Het CNV wil daarbij in ieder geval de beloning en de arbeidsvoorwaarden op de agenda zetten.

Het tussentijds briefadvies is hier te vinden: Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren