CNV en FNV roepen op tot aandacht voor crisis bij de kinderopvang

Vandaag hebben de vakbonden een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de crisis in de kinderopvang. Volgende week is er in de Kamer een debat over herziening van het stelsel.

Het nieuwe stelsel

In het regeerakkoord heeft het Kabinet afgesproken over te gaan op directe financiering van kinderopvang door de overheid. CNV is groot voorstander van deze verandering. De verwachting is dat dit de kinderopvang toegankelijker maakt voor zowel ouders als kinderen. In de brief roepen CNV en FNV dan ook op om de in het regeerakkoord afgesproken invoeringsdatum, 1 januari 2025, vast te houden.

Daarbij roepen we de overheid wel op om het nieuwe stelsel niet overdreven ingewikkeld te maken, ook met het oog op de uitvoerbaarheid door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De twee pijnpunten daarbij zijn de arbeidseis en de ouderbijdrage van 4%. Beide staan volgens CNV en FNV de uitvoerbaarheid van het stelsel nodeloos in de weg. De vakbonden schrijven: ‘de kinderopvang is van belang in de ontwikkeling van de kinderen, in dat licht moet de kinderopvang voor álle kinderen toegankelijk zijn; dus ook voor ouders die niet (kunnen) werken.’

Cruciale voorwaarden

Er moet volgens CNV en FNV wel gelet worden op het publiek geld dat straks in het nieuwe stelsel de sector ingaat. Hierom stellen de vakbonden drie voorwaarden aan de Kamer voor: een maximaal uurtarief, een zogenaamde winstklem, en volledige verantwoording van de overheidsbijdrage door kinderopvangorganisaties.

Met deze voorwaarden kan worden voorkomen dat de prijzen in de kinderopvang opgedreven kunnen worden en dat er publiek geld verloren gaat of verdwijnt in de zakken van investeringsmaatschappijen.

Investeren in kwaliteit

Ook vragen CNV en FNV aandacht voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Er is nu al sprake van een groot personeelstekort in de sector. Die tekorten zullen alleen maar toenemen wanneer het nieuwe stelsel de toegankelijkheid van de kinderopvang verder vergroot. ‘Er zijn duurzame investeringen in de kwaliteit van werk nodig om van de kinderopvang een aantrekkelijke sector te maken,’

Naast een te hoge werkdruk heeft de kinderopvang ook te kampen met salarissen die significant lager liggen dan andere sectoren waar pedagogisch medewerkers aan de slag kunnen. Werkgevers in de kinderopvang hebben zich bij de huidige cao-ontwikkelingen niet bereid getoond met een passende loonsverhoging te komen. CNV en FNV adviseren daarom een verhoging van het uurtarief voor kinderopvangtoeslag, om zo een structurele investering mogelijk te maken in de sector.