AOW

Door stijgende levensverwachting ook hogere AOW-leeftijd

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

AOW

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. 

Als u geboren bent na 31 december 1954 is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.

Verhoging AOW-leeftijd en uw inkomen

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Of uw inkomen doorloopt tot aan uw AOW-leeftijd, hangt af van het soort inkomen dat u heeft.

U heeft een WAO-, WIA-, bijstands- of Anw-uitkering

Een WAO-, WIA-, bijstands- of Anw-uitkering loopt door tot uw AOW-leeftijd. 

Bijvoorbeeld:
U wordt 65 jaar op 22 mei 2016: 

  • Uw AOW-leeftijd is 65 jaar en 6 maanden.
  • U krijgt dus AOW vanaf 22 november 2016.
  • Uw uitkering loopt door tot 22 november 2016.

De uitkering stopt voor uw AOW-leeftijd als u niet langer arbeidsongeschikt bent of als uw jongste kind 18 jaar wordt (Anw-uitkering).

U heeft een WW-, of Ziektewet-uitkering

Een WW- of Ziektewet-uitkering loopt niet altijd door tot de datum dat u AOW gaat ontvangen. Wilt u precies weten hoe dit zit? Kijk dan op de website van het UWV.

U heeft een VUT-uitkering of prepensioen

Wanneer uw VUT-uitkering of prepensioen stopt, hangt af van uw cao. Vaak stopt de uitkering op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. 

Bijvoorbeeld:

U wordt 65 jaar op 17 augustus 2016 en uw AOW-leeftijd is 65 jaar en 9 maanden:

  • Uw prepensioen stopt dan per 1 augustus 2016.
  • U krijgt AOW-pensioen vanaf 17 mei 2017.
  • De tussenliggende periode krijgt u mogelijk een overbruggingsuitkering. Dit is mogelijk vanaf de beëindiging van uw VUT of vergelijkbare (particuliere) regeling tot de dag waarop u AOW-pensioen krijgt.

Lees meer over de overbruggingsuitkering

AOW-leeftijd versneld verhoogd

Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer in 2015 akkoord gegaan met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. De verhoging heeft te maken met de sterk gestegen levensverwachting.

Levensduur senioren stijgt

Senioren leven steeds langer. Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. Deze ‘virtuele levensduur’ is sinds de introductie van de AOW in 1957 met 5 jaar gestegen. Men verwacht een verdere stijging met nog eens 5 jaar tot 2060. In zulke voorspellingen wordt ook rekening gehouden met de verdere medische ontwikkeling en verhoogde aandacht voor preventie van klachten.

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van drie maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van vier maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.

Tabel tijdpad

Verhoging in

 Verhoging in maanden

 AOW-leeftijd

Betreft personen geboren:

2013

 1

 65 +1 maand

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948

2014

1

65 + 2 maanden

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949

2015

1

65 + 3 maanden

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

2016

3

65 + 6 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

2017

3

65 +9 maanden

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 

2018

3

66

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2019

4

66 + 4 maanden

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2020

4

66 +8 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2021

4

67

na 30 april 1954 en voor januari 1955

Vragen? Bel je vakbond

Heb je vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op met het CNV.

Column voorzitter

Wat zit er in het vat voor werkend Nederland?

Het zijn spannende tijden. Na de presentatie van het regeerakkoord een paar weken geleden, volgde deze week een verhit...

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×