Veilig stellen WW-uitkering

Behoud recht ww-uitkering bij ontslag

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Behoud recht ww-uitkering bij ontslag

Het verliezen van je baan, zonder uitzicht op ander werk is al vervelend genoeg. Het wordt nog veel vervelender, als je geen recht blijkt te hebben op een WW-uitkering.  Let daarom op de volgende zaken en denk eraan. Neem bij twijfel contact op met het CNV

 • Ga niet zomaar akkoord met het ontslag
  Als je ontslagen dreigt te worden door je werkgever, ga dan niet zomaar akkoord! Geef aan bij je werkgever dat je het niet eens bent met het ontslag en schakel hulp in van het CNV. Een ontslag ‘met wederzijds goedvinden’ hoeft een WW-uitkering niet in de weg te staan. Maar de beëindigingsovereenkomst die bij dit type ontslag wordt opgesteld moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:- In de overeenkomst wordt duidelijk opgenomen dat je werkgever het initiatief neemt om je contract te beëindigen- En dat jij niet verwijtbaar bent voor de reden van het ontslag- Ook moet de correcte opzegtermijn worden gevolgd- Tot slot mag je nooit akkoord gaan met een beëindigingsovereenkomst als je ziek bent Laat je voordat je akkoord gaat met zo’n beëindigingsovereenkomst goed adviseren over je rechten en plichten, bijvoorbeeld door het CNV.  
 • Zorg ervoor dat je werkgever zich aan de officiële opzegtermijn houdt
  Een eventuele WW-uitkering gaat pas in op de dag dat de officiële opzegtermijn is verstreken. Als je werkgever zich niet aan de opzegtermijn houdt, dan krijg je niet meteen aansluitend op je ontslag een uitkering. Controleer dit dus goed en protesteer indien je werkgever zich hier niet aan houdt. Ook als je met een beëindigingsovereenkomst uit elkaar gaat, moet hierin de voor jouw werkgever geldende opzegtermijn staan.

 • Vraag bij een aflopend tijdelijk contract om verlenging
  Een tijdelijk contract eindigt van rechtswege op de datum die werkgever en werknemer in het contract overeengekomen zijn. In dit geval is er dus geen sprake van ontslag en een opzegtermijn. Maar let op! Het UWV verwacht wel dat je de werkgever vraagt om het tijdelijke contract te verlengen. Dit moet je zeker doen als je werkgever iemand anders aan het werven is voor je functie. Doe je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je WW-uitkering. Als je werkgever jou een verlenging aanbiedt, en je weigert dit, krijg je meestal geen WW-uitkering.

 • Geen WW-uitkering bij beëindiging dienstverband door werknemer tijdens proeftijd
  Een proeftijd is bedoeld om zowel de werkgever als werknemer de mogelijkheid te geven aan elkaar te wennen. Mocht het één van beiden niet bevallen, dan kan het dienstverband met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Echter, wanneer je als werknemer het dienstverband in proeftijd beëindigt, krijg je meestal geen WW-uitkering.

 • Neem alleen zelf ontslag als je een andere baan hebt gevonden.
  Als je zelf ontslag neemt, krijg je meestal geen WW-uitkering, omdat de werkloosheid aan je zelf te wijten is. Daarnaast moet je nieuwe baan wel een bepaalde zekerheid bieden. Als je je vaste baan opzegt voor een uitzendcontract van 3 maanden, kan dat gevolgen hebben als je vanuit die nieuwe baan een WW-uitkering aanvraagt. 

Als je deze aandachtspunten in de gaten houdt, kom je waarschijnlijk wel in aanmerking voor het een WW-uitkering op het moment dat je je baan verliest. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met het CNV.

Word nu lid

Meld je nu aan als CNV-lid en stel meteen je vragen over uitkeringen.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×