Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

CNV: Zelfregulering werken met kankerverwekkende stoffen faalt

30-05-2018

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Het CNV is verheugd dat de Tweede Kamer vandaag twee moties heeft aangenomen om de bescherming van werknemers op de werkvloer te verbeteren. Het gaat om een motie waarbij aan het kabinet verzocht wordt om een voorstel te doen tot handhaving van de verplichtingen die volgen uit de Arbowet zoals de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E), een individueel blootstellingsregister en arbeidsgerelateerde gezondheidsdossiers. In de tweede motie wordt het kabinet verzocht om te onderzoeken of de boetes verhoogd kunnen worden. Het CNV beschouwt dit als belangrijke stappen naar een beter handhavingsbeleid. 

Het CNV heeft al eerder aangegeven dat de overheid strenger moet handhaven op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en hun registratie daarop niet op orde hebben. Ook heeft het CNV aangedrongen op hogere boetes op overtredingen. Bedrijven die geen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebben moeten eveneens beboet worden. Er wordt teveel overgelaten aan zelfregulering. Dat systeem faalt, aldus het CNV. De Tweede Kamer debatteerde vorige week over het onderwerp.

Bedrijven zijn sinds 1994 verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te hebben. Werken bedrijven met kankerverwekkende stoffen dan moet er voor werknemers een individueel blootstellingsregister bijgehouden worden. Uit de in april gepubliceerde Staat van de Arbeidsveiligheid 2018 blijkt dat slechts 45% van alle bedrijven een RI&E  heeft en dat maar 27% van de bedrijven een RI&E heeft waarin volgens de ISZW alle belangrijke risico’s zijn opgenomen. Ook registreren veel ondernemers die werken met kankerverwekkende stoffen onvoldoende aan welke concentraties gevaarlijke stoffen hun werknemers blootgesteld worden. CNV-voorzitter Maurice Limmen: “Hiermee is dus het bewijs geleverd dat zelfregulering niet werkt. De verantwoordelijkheid overlaten aan werkgevers heeft de afgelopen 24 jaar tot onvoldoende resultaat geleid. Dan moet je overgaan tot andere maatregelen zoals hogere boetes opleggen aan bedrijven die niet aan hun plichten voldoen.”

“Neem een voorbeeld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daar zien wij dat ondernemers wel actie ondernemen om aan de AVG te voldoen. Dat komt omdat daarop wel gehandhaafd wordt  én met hoge boetes. Het CNV vindt dat de boetebedragen bij het ontbreken van een RI&E daarom fors omhoog moeten. Limmen: “Als je hoge boetes uitdeelt bij het borgen van privacy, lijkt het mij niet meer dan normaal dat je dat ook doet als het gaat om de gezondheid van werknemers.”

Geef een reactie

Column

Kabinet moet zich inzetten voor duurzame arbeidsrelaties

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 1 december een gezamenlijk artikel van CNV, RMU en CGMV. De vakbonden maken...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×