Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Onderzoek onderstreept: jongeren en lageropgeleiden de klos door verdringing

21-11-2014

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

‘Dit onderzoek toont aan dat jongeren, lager opgeleiden en traditionele allochtone groepen met name de klos zijn, zij worden op de arbeidsmarkt verdrongen door arbeidsmigranten die in Nederland aan de slag gaan. Dit sterkt me in mijn oproep voor aanpassing van de detacheringsrichtlijn, want gelijk werk moet gelijk beloond worden. En het onderstreept het belang van het invoeren van ketenaansprakelijkheid en het uitbreiden van de inspectie SZW’, aldus CNV voorzitter Maurice Limmen in een reactie op het SEO Economisch Onderzoek naar verdringing, dat in opdracht van minister Asscher (SZW) is uitgevoerd en naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het vandaag uitgebrachte onderzoek van SZW onderstreept het belang van de aanpak van schijnconstructies in Nederland om verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Ook Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet de uitkomsten van het onderzoek als bevestiging dat de strijd om een ‘race to the bottom’ op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan intensief moet worden voortgezet.

Conclusies uit het onderzoek
Op macroniveau leidt de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa tot verdringing van werknemers in de bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport. Dat komt door ongelijke concurrentie. De Europese detacheringsrichtlijn zorgt ervoor dat werkgevers een kostenvoordeel kunnen behalen door gebruik te maken van detachering via buitenlandse bedrijven.

Tussen 2001 en 2011 is het aandeel buitenlandse werknemers (vooral uit Midden- en Oost-Europa) op de Nederlandse arbeidsmarkt toegenomen van 4,9% tot 7,7%. In de sectoren bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport is het aandeel Nederlandse werknemers in tien jaar tijd fors afgenomen.

Het onderzoekt constateert daarnaast een verschuiving van vaste naar flexibele arbeidsvormen. Het belangrijkste motief om te kiezen voor arbeidsmigranten en flexibele arbeidscontracten is kostenverlaging. Oost-Europese werknemers zijn gewend aan lagere lonen en hogere flexibiliteit. De grootste verschuivingen in arbeid vinden dan ook plaats bij werkzaamheden die gestandaardiseerd (laaggeschoold); en arbeidsintensief (hoge loonkosten) zijn, en waarbij internationaal sterk geconcurreerd wordt op prijs (geen productdifferentiatie), en waarbij beheersing van de Nederlandse taal onbelangrijk is.

Kostenvoordeel door detachering
De Europese detacheringsrichtlijn zorgt ervoor dat slechts kernbepalingen uit de Nederlandse cao van toepassing zijn, er hoeven dan meestal geen pensioen- en sociale premies betaald te worden. Op die manier zijn werkgevers veel goedkoper uit.

Grensoverschrijdende ketens
Een ander neveneffect van de Europese arbeidsmarkt is dat door het grensoverschrijdende karakter controles –op bijvoorbeeld schijnconstructies- lastiger worden en dus misbruik eenvoudiger. Met name in de bouw is er vaak sprake van lange grensoverschrijdende ketens van onderaannemers. Handhaving is dan complex, arbeidsintensief en kostbaar.

Verdringing
Verder meldt het onderzoek dat ongelijke concurrentie leidt tot verdringing en verdringing vindt op drie manieren plaats:

- Tussen overtreders van wet- & regelgeving en bedrijven die zich aan de wet houden,

- tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst,

- tussen buitenlandse bedrijven en binnenlandse bedrijven via detachering.

De vroegere werknemers uit de betreffende sectoren zijn niet massaal werkloos geworden. In de landbouw en in de bouw is een grote groep zelfstandig ondernemer geworden – al dan niet vrijwillig.

Minister Asscher vindt dat de uitkomsten van het SEO-onderzoek de noodzaak laten zien van een intensieve strijd tegen oneerlijke concurrentie en onwenselijke ‘race to the bottom’ op arbeidsvoorwaarden. Hij zal daarom binnenkort een wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer sturen en een aanscherping van de wet voor het minimumloon voorbereiden.

Geef een reactie

  • Categorieën:
  • Politiek

Column

CNV bepleit onvoorwaardelijke Anw-uitkering van 3 jaar

Een onvoorwaardelijke Anw-uitkering van 1200 euro per maand, 3 jaar lang, voor iedereen die in Nederland zijn partner...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×