Ontslag

Deeltijd-WW

Deeltijd-WW is een tijdelijke maatregel die de minister van SZW kan nemen in tijden van crisis. Bij deeltijd-WW blijf je volledig in dienst bij je werkgever, terwijl je werk tot maximaal de helft van het aantal uren wordt teruggebracht. Voor de niet-gewerkte uren krijg je een uitkering (WW).

Deeltijd-WW wordt in eerste instantie voor een periode van 13 weken ingevoerd en mag daarna tot vier keer toe met 13 weken verlengd worden. In die periode mag het aantal uren met 20 tot 50 procent verminderd worden.

Scholing en sollicitatieplicht

Omdat je bij deeltijd-WW nog wel volledig in dienst bent, heb je geen sollicitatieplicht zoals bij een volledige WW-uitkering. Wel kan je scholing aangeboden worden. Je bent verplicht die te volgen.

Na afloop van de deeltijd-WW krijgt je weer je 'oude' aantal uren terug. Gebeurt dat niet, dan moet de werkgever de WW-uitkering deels terugbetalen. Dat geldt ook wanneer je voortijdig ontslagen wordt.

Aanvragen

Je werkgever vraagt deeltijd-WW aan via het UWV. Jouw individuele aanvraag voor WW verloopt ook via de werkgever. De werkgever is bevoegd het aantal uren verminderen als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging daarvoor toestemming geeft. Je kunt deeltijd-WW dan ook niet weigeren.

Werktijdverkorting

De deeltijd-WW regeling lijkt op werktijdverkorting (WTV), maar bedrijven hoeven bij deeltijd-WW niet de omzetdaling van 30 procent te hebben, die een voorwaarde was voor de aanvraag van WTV. Deeltijd-WW kan wel ten koste gaan van de WW-rechten die werknemers hebben opgebouwd.

Detachering

Voor de uren dat je tijdens deeltijd-WW eventueel werkzaam bent via detachering ontvangt je je volledige salaris en bouw je ook WW-rechten op. Je blijft wel vallen onder de regeling deeltijd-WW voor de periode die jouw werkgever heeft aangevraagd. 

WW-rechten

Tijdens deeltijd-WW bouw je geen WW-rechten op. Omdat je nog steeds in dienst bent bij je werkgever is hij verplicht jouw vanaf het moment dat je geen recht meer hebt op deeltijd-WW weer het volledige loon te betalen. Als je na de periode van deeltijd-WW 26 weken volledig werkzaam bent geweest, zijn je WW-rechten weer geheel hersteld.

Verder lezen

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag worden meer dan 20 werknemers ontslagen. Wat zijn je rechten?

Ontslag bij faillissement

Ontdek welke rechten je hebt als je ontslagen wordt vanwege een faillissement.

Ontslag door verstoorde arbeidsrelatie

Heb je ruzie met je werkgever? Dan kan hij je ontslaan.

Ontslag in je proeftijd

Je werkgever mag je ontslaan in je proeftijd en hoeft daar geen reden voor te hebben.

Ontslag in overleg

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga je akkoord als je werkgever ontslaat.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet krijg je als je iets ernstigs hebt gedaan op het werk.

Ontslag vanwege onvoldoende functioneren

Je baas mag je ontslaan als jij je werk niet goed uitvoert.

Ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen

Als het niet goed gaat met je bedrijf, dan is ontslag een optie.

Rechten en plichten bij ziekte

Als je lang ziek bent, heeft dat gevolgen voor je werk. Dit zijn je rechten en plichten.

Transitievergoeding

Wanneer heb je recht op deze ontslagvergoeding en hoe bereken je die?

Vaststellingsovereenkomst

Waar moet je op letten als je afspraken maakt over je ontslag?

Werktijdverkorting

Soms mogen bedrijven de werktijd van hun personeel verkorten. Lees wanneer dit het geval is.

WIA

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan doe je een WIA-aanvraag.

WW-plichten

Als je een WW-uitkering ontvangt, zijn daar ook verplichtingen aan verbonden. Houd je je daar niet aan, dan kan het UWV je een maatregel of boete opleggen. Een maatregel betekent dat je een bepaalde periode een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitk...

WW-uitkering

Ben je (gedeeltelijk) werkloos? Lees hoe je in aanmerking komt voor uitkering.

Zelf ontslag nemen

Zelf je baan opzeggen is niet moeilijk. Ontdek waar je op moet letten.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict