Arbocatalogus

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Veilig en gezond werken

Een arbocatalogus is een soort digitaal oplossingenboek voor veilig en gezond werk. In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. 

Bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau staat in de wet. In de arbocatalogus staan praktische oplossingen om gehoorschade te voorkomen die begint bij de aanpak van de bron. (de lawaaierige machine)

Een arbocatalogus moet duidelijk aangeven welke oplossingen er mogelijk zijn om bepaalde algemene risico’s van een sector op te lossen of te verminderen. Het gaat daarbij zowel om erkende middelen als om ‘best practices’ binnen deelnemende bedrijven. 

De Arbowet geeft organisaties van werkgevers en werknemers de ruimte om zelf de risico’s te bepalen. Door de Stichting van de arbeid wordt aanbevolen om in elk geval een arbocatalogus te maken van alle risico’s die zich over de volle breedte van een sector voordoen. ‘De prioritaire risico’s’. Dat kan in één arbocatalogus maar ook in deelcatalogi verspreid over meerdere jaren. Ook meerdere sectoren met gelijksoortige risico’s of groepen bedrijven met zeer specifieke risico’s kunnen gezamenlijk één arbocatalogus vormgeven. Voorkomen moet worden dat het wiel meerdere malen opnieuw uitgevonden moet worden en ‘leentje buur’ wordt in het project van de arbocatalogi juist gestimuleerd. 

Toetsing van Arbocatalogus

De arbocatalogus wordt uiteindelijk getoetst door de Inspectiedienst SZW (de voormalige arbeidsinspectie), krijgt een formele status en zal worden toegevoegd aan de ‘verzamelbeleidsregel’. De I-SZW zal vanaf dat moment de arbocatalogus als norm gebruiken voor handhaving en voor inspectieprojecten binnen een sector. Van bedrijven uit de werkingsfeer van de arbocatalogus wordt verwacht dat zij gebruik gaan maken van de werkmethoden of maatregelen die in de arbocatalogus staan aangegeven. 

Een gereed zijnde arbocatalogus hoort daarom ook voor ieder vrij toegankelijk te zijn.

Arbocatalogus is Maatwerk

De Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling blijven gehandhaafd maar de algemene Arbobeleidsregels die overgenomen zijn in arbocatalogi zijn grotendeels vervallen. Maatwerk dus en een grotere eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.

Op bedrijfsniveau blijft de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met het Plan van Aanpak (PvA) waaruit het bedrijfsspecifieke arbobeleid kan worden vormgegeven. Een arbocatalogus op bedrijfsniveau heeft daarom geen enkele toegevoegde waarde.

Sectorbrede aanpak arbocatalogus

Een sectorbrede aanpak heeft als voordeel dat gezamenlijke afspraken gemaakt worden hoe bepaalde risico’s aangepakt kunnen worden. Als sector of branche kan bijvoorbeeld gezamenlijk geïnvesteerd worden in het ontwerp van een nieuw hulpmiddel dat voor een individueel bedrijf vaak niet mogelijk is. Ook kunnen de verschillende bedrijven binnen een sector van elkaar leren. Wat binnen het ene bedrijf bedacht wordt werkt soms ook voor het andere bedrijf binnen de sector en de stand der techniek schrijdt voort.

Geldigheidsduur Arbocatalogus

De geldigheidsduur voor een getoetste arbocatalogus is zes jaar. Deze termijn wordt berekend vanaf de datum van de definitieve toetsingsbrief van de Inspectie SZW. Na vijf jaar ontvangen de cao-partijen die betrokken zijn bij de arbocatalogus van de Inspectie SZW een brief met het verzoek de arbocatalogus opnieuw te laten toetsen. Dit kan de bestaande arbocatalogus zijn of een arbocatalogus met nieuwe aanpassingen.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×