Ontslagredenen

Waarom kan en mag je ontslagen worden

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

Waarom kan en mag je ontslagen worden?

Een werkgever kan om verschillende redenen overgaan tot ontslag. Een werkgever moet zich echter wel aan regels houden, waardoor hij jou niet zomaar kan ontslaan. Bij een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract), kan de werkgever besluiten dat niet te verlengen. Bij een vast contract bestaan er verschillende gegronde redenen om over te gaan tot ontslag.

Meer over de verschillende redenen voor ontslag:

Neem bij ontslag contact op het het CNV

Bij al deze ontslagredenen, en als je wordt ontslagen terwijl een opzegverbod geldt, is het belangrijk dat je juridische ondersteuning zoekt. Het is vaak belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium bezwaar te maken tegen het ontslag. CNV-leden kunnen contact opnemen met het CNV voor advies en bijstand.

terug naar boven

Column voorzitter

Wat gaan we doen?

Onlangs deed het CNV een oproep aan werkgevers om eerst eens naar de dikke miljoen mensen die in Nederland langs de kant...

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×